Stimuleringslening woningverbetering aanvragen

 • u heeft een eigen huis en u wilt uw woning levensloopbestendig maken of een verzakte fundering herstellen
 • uw woning staat in de gemeente Medemblik
 • u wilt een lening aanvragen om de werkzaamheden te bekostigen
 • als de werkzaamheden gereed zijn, blijft u in uw eigen huis wonen
 • de lening wordt hypothecair verstrekt
 • de lening is minimaal € 3.500,-- en maximaal € 50.000,--
 • de lening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld
 • facturen dient u in bij SVn
 • de lening wordt niet verstrekt voor een recreatiewoning
Aanvragen stimuleringslening (DigiD)

Soorten lening

 1.  Een stimuleringslening waarop wordt afgelost.
 2. Een verzilverlening voor mensen die de overwaarde op hun woning verzilveren. Hiervoor geldt geen aflossingsverplichting. De rente wordt bijgeschreven op de schuld. De hoofdsom, verhoogd met rente, wordt afgelost bij verkoop van de woning.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De volgende maatregelen komen in aanmerking: 

 1. Lijst van maatregelen om de woning levensloopbestendig te maken
 2. Lijst van maatregelen voor herstel van een verzakte fundering

Het zijn voornamelijk aanpassingen in en aan de woning. De tijdelijke, verplaatsbare unit voor mantelzorg is een maatregel buiten de woning.

Uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt dan een set aanvraagformulieren. Na invulling stuurt u die naar SVn.

SVn beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over toekenning of afwijzing. Het traject duurt ongeveer 10 weken.