Stimuleringslening woningverbetering aanvragen

 • u heeft een eigen huis en u wilt uw woning levensloopbestendig maken of een verzakte fundering herstellen
 • uw woning staat in de gemeente Medemblik
 • u wilt een lening aanvragen om de werkzaamheden te bekostigen
 • als de werkzaamheden gereed zijn, blijft u in uw eigen huis wonen
 • de lening wordt hypothecair verstrekt
 • de lening is minimaal € 3.500,-- en maximaal € 25.000,--
 • de lening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld
 • facturen dient u in bij SVn
 • de lening wordt niet verstrekt voor een recreatiewoning
Inloggen met DigiD Aanvragen stimuleringslening

Soorten lening

 1.  Een stimuleringslening waarop wordt afgelost.
 2. Een verzilverlening voor mensen die de overwaarde op hun woning verzilveren. Hiervoor geldt geen aflossingsverplichting. De rente wordt bijgeschreven op de schuld. De hoofdsom, verhoogd met rente, wordt afgelost bij verkoop van de woning.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De volgende maatregelen komen in aanmerking: 

 1. Lijst van maatregelen om de woning levensloopbestendig te maken
 2. Lijst van maatregelen voor herstel van een verzakte fundering

Het zijn voornamelijk aanpassingen in en aan de woning. De tijdelijke, verplaatsbare unit voor mantelzorg is een maatregel buiten de woning.

Uw aanvraag

U kunt alleen een aanvraag doen, als u in het bezit bent van de offerte(s) voor de woningaanpassingen.

Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u van de gemeente de brief 'Toewijzing aanvraag blijverslening' en kunt u via de website van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) de lening aanvragen.

SVn beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over het toekennen of afwijzen. Dit traject duurt ongeveer 10 weken.