Verhuizing doorgeven

 • u geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen
 • dit kan via ons webformulier met Digid of persoonlijk aan de balie
 • als u langskomt moet u wel vooraf een afspraak maken en een geldig legitimatiebewijs meenemen
 • geef uw verhuizing door tussen 28 dagen vóór tot uiterlijk 5 dagen ná uw verhuizing
 • de gemeente past uw adres aan in de Basisregistratie personen (BRP)
 • als u naar het buitenland verhuist: doe 5 dagen voor uw emigratie aangifte
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Gaat u bij iemand inwonen?

Gaat u bij iemand anders in huis wonen? Dan heeft u toestemming nodig van deze persoon. 

Regel vooraf toestemming van de hoofdbewoner (pdf, 81 KB)en een scan of kopie van zijn/haar identiteitsbewijs.

 • iedereen boven de 16 jaar voor zichzelf
 • de ouder voor minderjarige kinderen. 
  Aangifte kan alleen worden gedaan wanneer iedereen vertrekt ván hetzelfde adres en gaat verhuizen náár hetzelfde adres. Deze aangifte moet tegelijkertijd worden doorgegeven. Bij samengestelde gezinnen dient de ouder van het kind de aangifte door te geven.
 • echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar. 
  Aangifte kan alleen worden gedaan wanneer iedereen vertrekt ván hetzelfde adres en gaat verhuizen náár hetzelfde adres.  Deze aangifte moet tegelijkertijd worden doorgegeven.
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen.
  Aangifte kan alleen worden gedaan wanneer iedereen vertrekt ván hetzelfde adres en gaat verhuizen náár hetzelfde adres.  Deze aangifte moet tegelijkertijd worden doorgegeven.
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.
  Aangifte kan alleen worden gedaan wanneer iedereen vertrekt ván hetzelfde adres en gaat verhuizen náár hetzelfde adres.  Deze aangifte moet tegelijkertijd worden doorgegeven.
 • een gemachtigde

Als uw bedrijf verhuist, hoeft u dit niet aan de gemeente door te geven. Geef dit wel tijdig door aan de Kamer van Koophandel. Als uw bedrijfsadres ook uw woonadres is, moet u uw persoonlijke verhuizing wel doorgeven.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen. Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.