Afvalstoffenheffing

 • u betaalt hiermee voor het ophalen en verwerken van het afval
 • de gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen
 • u betaalt afvalstoffenheffing als u een perceel, zoals een woning, gebruikt
 • het tarief hangt af van het aantal personen dat het perceel/de woning gebruikt
 • als u verhuist betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont
 • u kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
 • als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen

Uitstel betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Tarieven afvalstoffenheffing

Scroll de tabel om meer te zien
Wie/wat Kosten
een persoonshuishouden € 256,42
een meerpersoonshuishouden € 340,13

Verhuizen naar Medemblik

 • de datum waarop u zich heeft ingeschreven bij de gemeente heeft gemeld, geldt als begindatum
 • u ontvangt vanzelf een aanslag

Verhuizen uit Medemblik

 • u hoeft niet te betalen voor de maanden dat u niet meer in Medemblik woont
 • u krijgt ontheffing of geld terug
 • dit gebeurt automatisch als u zich inschrijft in een andere gemeente