Afvalstoffenheffing

 • u betaalt hiermee voor het ophalen en verwerken van het afval
 • de gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen
 • u betaalt afvalstoffenheffing als u een perceel, zoals een woning, gebruikt
 • de heffing hangt af van het aantal personen dat het perceel/de woning gebruikt (vast) en het aantal keren dat restafval wordt aangeboden in het beschikbare inzamelmiddel (variabel)
 • als u verhuist betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont
 • u kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
 • als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen
Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Tarieven 2023

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden vast tarief € 208,95
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden vast tarief € 277,90
variabel 140 liter per aanbieding € 7,68
variabel 240 liter per aanbieding € 10,40
variabel ontgrendeling per (ondergrondse) container € 2,58

Het recycle-tarief van 2022

Het recycle-tarief van 2022 wordt in 2023 afgerekend. De tarieven voor de ledigingen/aanbiedingen van 2022 zijn als volgt:

Variabel 140 liter per aanbieding € 8,33
Variabel 240 liter per aanbieding € 11,26
Variabel ontgrendeling per (ondergrondse container) € 2,79

Verhuizen naar Medemblik

 • de datum waarop u zich heeft ingeschreven bij de gemeente heeft gemeld, geldt als begindatum
 • u ontvangt vanzelf een aanslag

Verhuizen uit Medemblik

 • u hoeft niet te betalen voor de maanden dat u niet meer in Medemblik woont
 • de eigenarenlasten worden verrekend bij de notaris
 • u krijgt automatisch ontheffing of geld terug als u zich inschrijft in een andere gemeente