Afvalstoffenheffing

  • u betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
  • De heffing hangt af van het aantal personen dat de woning gebruikt (vast) en het aantal keren dat het restafval wordt aangeboden in het beschikbare inzamelmiddel (variabel)
  • U vindt meer informatie over het recycle-tarief in onderstaande knop:
Het recycle-tarief

Tarieven 2024

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden vast tarief € 208,95
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden vast tarief € 277,90
variabel 140 liter per aanbieding € 7,68
variabel 240 liter per aanbieding € 10,40
variabel ontgrendeling per (ondergrondse) container € 2,58

Het recycle-tarief van 2023

Het recycle-tarief van 2023 wordt in 2024 afgerekend. De tarieven voor de ledigingen/aanbiedingen van 2023 zijn als volgt:

Variabel 140 liter per aanbieding € 7,68
Variabel 240 liter per aanbieding € 10,40
Variabel ontgrendeling per (ondergrondse container) € 2,58

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2024
140 7*7,68 53,76 277,90 € 331,66
240 4*10,40 41,60 277,90 € 319,50
Huishouden met weinig restafval: scheidt het afval goed tot zeer goed en koopt bewust (afvalpreventie). Er blijft weinig restafval over.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2024
140 11*7,68 84,48 277,90 € 362,38
240 7*10,40 72,80 277,90 € 350,70
Huishouden met gemiddeld restafval: scheidt het afval gemiddeld tot goed. Het restafval bevat beperkte vervuiling van andere afvalstromen als GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2024
140 13*7,68 99,84 277,90 € 377,74
240 13*10,40 135,20 277,90 € 413,10
Het afval wordt minder goed tot slecht gescheiden en doet of kan niet aan afvalpreventie doen (medisch restafval). Het restafval bevat GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Verhuizen naar Medemblik

  • de datum waarop u zich heeft ingeschreven bij de gemeente, geldt als begindatum
  • u ontvangt automatisch een aanslag

Verhuizen uit Medemblik

  • u hoeft niet te betalen voor de maanden dat u niet meer in Medemblik woont
  • u ontvangt automatisch een vermindering