Het recycle-tarief

Het recycle-tarief is een manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Naast een vast tarief betaalt u een variabel tarief. Het variabele tarief hangt af van het aantal keer dat u uw restafvalbak aan de weg zet of een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit. Door uw afval goed te scheiden, krijgt u met het recycle-tarief dus invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Het recycle-tarief van 2023

Variabel 140 liter per aanbieding € 7,68
Variabel 240 liter per aanbieding € 10,40
Variabel ondergrondse container per ontgrendeling € 2,58
Het variabele deel van het recycle-tarief van 2023 wordt in 2024 afgerekend.

Resultaten recycle-tarief 2022

Dankzij de inspanning van inwoners is er in 2022 42% minder restafval aangeboden. Omgerekend per inwoner is dat gemiddeld 56 kilo minder restafval. Andere afvalstromen zoals gft, etensresten, plastic, blik en drinkpakken zijn ook beter gescheiden sinds de invoering van het recycle-tarief. Hierdoor kunnen meer grondstoffen gerecycled worden.

Veelgestelde vragen over het recycle-tarief

U betaalt per adres een vast bedrag per jaar, namelijk

 • één persoon € 208,95
 • twee of meer personen € 277, 63

Het variable tarief dat hier extra bijkomt, hangt af van het aantal ledigingen (ook wel aanbiedingen) 

 • voor de aanbieding van een container van 140 liter voor restafval, betaalt u per aanbieding € 7,68
 • voor de aanbieding van een container van 240 liter voor restafval, betaalt u per aanbieding € 10,40
 • voor de ontgrendeling van de (ondergrondse) container voor restafval betaalt u per keer € 2,58

Het variable tarief van het hele jaar 2023 wordt begin 2024 in rekening gebracht. Voor de plastic- en gft-container hoeft u niet extra te betalen.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2023
140 7*7,68 53,76 277,90 € 331,66
240 4*10,40 41,60 277,90 € 319,50
Huishouden met weinig restafval: scheidt het afval goed tot zeer goed en koopt bewust (afvalpreventie). Er blijft weinig restafval over.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2023
140 11*7,68 84,48 277,90 € 362,38
240 7*10,40 72,80 277,90 € 350,70
Huishouden met gemiddeld restafval: scheidt het afval gemiddeld tot goed. Het restafval bevat beperkte vervuiling van andere afvalstromen als GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2023
140 13*7,68 99,84 277,90 € 377,74
240 13*10,40 135,20 277,90 € 413,10
Het afval wordt minder goed tot slecht gescheiden en doet of kan niet aan afvalpreventie doen (medisch restafval). Het restafval bevat GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Het variabel tarief wordt na afloop van het jaar in rekening gebracht. U ontvangt in februari 2024 de rekening voor het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden.

In de HVC-app kunt u dit bijhouden:

 1. Download de app 
 2. Maak een account aan
 3. Verifieer deze met behulp van iDIN.

Vanaf dat moment houdt de app bij hoe vaak u de restafvalbak aan de weg hebt gezet of hoe vaak u een restafvalzak in de ondergrondse container hebt gegooid. Lees meer over de HVC-app.  

HVC kan de stortingen pas bijhouden vanaf het moment dat u uw adres hebt bevestigd met iDIN in de HVC-app. Als u al stortingen hebt gedaan vóórdat u zich heeft geregistreerd met iDIN, kan HVC deze stortingen niet toevoegen aan het overzicht van uw restafvalstatus. Heeft u zich vorig jaar bijvoorbeeld in juni geregistreerd in de app met iDIN? Dan is het eindbedrag in de app niet gelijk aan de eindafrekening.

 • Open de HVC-app
 • De appt opent automatisch op het tabblad "voor jou". Zie gelijk onder het rode vlak het restafvalstatusblokje. In het blokje staat het aantal keer dat u dit jaar restafval hebt aangeboden en de kosten die daaraan verbonden zijn. 
 • Klik op het blokje om naar de details van de restafvalstatus te gaan en de historie te zien.
 • Klik op ‘Volledige historie’ om de gegevens van vorig jaar te zien. 
 • Klik op 'Details’ achter het jaartal van vorig jaar
 • U ziet het eindbedrag en het aantal stortingen /ledigingen van dat jaar. 

Het aantal van 35 staat hier omdat de app nog niet weet van welk inzamelmiddel u gebruik maakt. Zodra u de eerste keer restafval aanbiedt, registreert de app dat u gebruik maakt van de 140 liter of 240 liter bak en wordt het aantal van 35 automatisch aangepast.

Jazeker. Vanwege privacy-regels is het nodig om een adres in de app te verifiëren voordat HVC gegevens over ledigingen of stortingen mag tonen in de app. Daarom kunt u zich online identificeren door middel van iDIN, dit is een veilige en betrouwbare optie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van iDIN (iDIN | Veilig inloggen en identificeren voor consumenten | iDIN.

Als u weinig restafval aanbiedt, is uw afvalstoffenheffing eind van het jaar ook lager. U heeft invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval er overblijft. U hoeft het restafval daardoor minder vaak aan te bieden. Het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak u de restafvalbak aan de weg zet in combinatie met het formaat van uw bak (laagbouw) of de ondergrondse container voor restafval gebruikt (binnenstad en hoogbouw).

Er wordt kwijtschelding verleend voor het vaste tarief plus:

 • Maximaal 10 keer het tarief voor het aanbieden van de bak aan huis voor restafval met een inhoud van 140 liter
 • Of maximaal 8 keer het tarief voor het aanbieden van de bak aan huis voor restafval met een inhoud van 240 liter
 • Of maximaal 32 maal het tarief voor het aanbieden van een zak in de ondergrondse of bovengrondse container voor restafval.

 

Nee, het afval wat vrijkomt doordat u als gastouder werkt, valt niet onder huishoudelijk afval. Dit is bedrijfsafval. Bedrijfsafval valt niet onder de financiële tegemoetkoming.

Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen een gelijk tarief, ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Grote gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen nu net zoveel als grote gezinnen die wel goed scheiden. Met recycle-tarief worden goede afvalscheiders beloond. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat je meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in uw bak gooit. Bij betaling per lediging is dit niet van invloed.

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. Bent u zo'n vrijwilliger? U kunt een mail sturen naar info@medemblik.nl of ons bellen en wij geven door aan onze collega's van de buitendienst waar het zwerfafval opgehaald kan worden.

Nee, het variabele tarief wordt bij laagbouw bepaald door het aantal keer dat u de restafvalbak aan de weg zet. Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak. Wel maakt de grootte van de bak verschil (140 liter of 240 liter). U kunt kiezen welk formaat restafvalbak u wilt ontvangen. Neem contact op met de klantenservice van HVC: 0800-0700. Bewoners van de binnenstad en hoogbouw betalen een tarief per zak die zij in de ondergrondse container gooien. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Medemblik al heel goed bezig zijn, is recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afvalscheidingsgedrag en tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2016 kreeg de laagbouw een extra bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. In 2019 is de binnenstad van Medemblik voorzien van gfe-cocons en ondergrondse containers voor restafval. Door onder andere deze veranderingen hebben we nu jaarlijks gemiddeld 30 kilo restafval per persoon minder dan een aantal jaar geleden. In 2016 hadden we gemiddeld 190 kilo restafval per persoon. In 2020 is dat gedaald naar 160 kilo per persoon. De ambitie van Medemblik is voor 2025 een daling van de hoeveelheid restafval naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar door het stimuleren van betere afvalscheiding en hergebruik van afval van meer dan 80%. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting*, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen.

 

* In 2015 heeft de landelijke overheid een verbrandingsbelasting voor het verbranden van restafval ingevoerd. Sinds 1 januari 2021 is deze belasting verhoogd en betaalt elke gemeente in Nederland € 33 extra voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. Deze verbrandingsbelasting komt nog bovenop de kosten voor het verbranden van restafval. De verwachting is dat het bedrag de komende jaren steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.

Zakken

Eens in de 2 weken. Zo geven we ook inwoners met weinig opbergruimte de gelegenheid om hun afval goed te scheiden.

Bakken 

De inzamelfrequentie van plastic, blik en drinkpakken in bakken is eenmaal in de 4 weken. Komt u niet uit met deze frequentie? Bij HVC kunt u een extra bak voor plastic, blik en drinkpakken aanvragen.

 

Nee, wegwerpluiers vallen onder restafval. De wegwerpluiers moeten in de restafvalbak of de ondergrondse container.

In Nederland staat 1 fabriek waar luiers worden gerecycled: de ARN. De ARN staat in de buurt van Nijmegen en verwerkt gebruikte luiers. Van verwerkte luiers wordt onder andere biogas en kunstmest gemaakt. De hoeveelheid van de luiers is zo groot dat de ARN dit momenteel niet kan verwerken. Als recycling van wegwerpluiers succesvol wordt toegepast, wil de gemeente overgaan tot het apart inzamelen. 

Ik ben gastouder, heb ik ook recht op financiële compensatie voor de luiers van de gastkinderen?

Nee, het afval wat vrijkomt doordat u als gastouder werkt, valt niet onder huishoudelijk afval. Dit is bedrijfsafval. Bedrijfsafval valt niet onder de financiële tegemoetkoming.
 

U kunt uw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Ook adviseren we om de bak pas ’s ochtends (voor 7:30 uur) aan de weg te zetten in plaats van de avond van tevoren.

Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (140 liter of 240 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak.

Dit kunt u niet voorkomen. De restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven, worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar of voorzien van een slot.

Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. De gemeente gaat dit wel heel goed in de gaten houden en als het nodig is, wordt er handhaving ingezet. Zij proberen dan te achterhalen waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen. 

Dumpingen (ook dumpingen in een bak aan huis) kunnen gemeld worden via Fixi.

Bij de afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld aan uw woonadres. Deze bak is voorzien van een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC houdt zich als afvalinzamelaar aan de afspraken die zij met de gemeente heeft gemaakt over hoe zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaat. Op de website www.hvcgroep.nl vindt u een uitgebreide privacyverklaring.

Extra plastic

Een extra minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken kunt u net als de extra minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval aanvragen bij de klantenservice van HVC: 0800-0700. Deze minicontainers zijn gratis.

Voorwaarde is wel dat uw adres het huisvuil inzamelt met minicontainers aan huis. Adressen die zijn aangesloten op een ondergrondse- of bovengrondse container kunnen geen minicontainers aanvragen.

Extra restafval

Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente (medisch attest of een gezin met drie kinderen of meer onder de vier jaar).De gemeente bepaalt of er een extra restafvalbak geplaatst mag worden. 

Extra restafvalbak i.v.m. vluchtelingen in huis

Aanvraag via de gemeente.

Neemt u contact op met de klantenservice van HVC: 0800- 0700

HVC bekijkt nogmaals alle benedenwoningen. Vervolgens beoordelen we of deze woningen een set van drie minicontainers kunnen krijgen. Zodra bekend is of de benedenwoningen van uw woonblok een eigen set minicontainers kunnen krijgen, wordt dit bekend gemaakt.
Er zijn ook grondgebonden woningen die een afvalpas hebben. Bewoners van deze woningen die graag een bak aan huis willen, kunnen hun vraag bij HVC stellen. HVC verzamelt deze vragen en beoordeelt de aanvraag. Neem contact op met de klantenservice van HVC: 0800-0700. 

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld verpakkingen verbeterd, zodat deze gerecycled kunnen worden. Daarnaast geldt er een verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek en wordt er statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes en blikjes. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wij zijn blij dat u zwerfafval opruimt, zo wordt onze gemeente schoner. Als u zwerfafval raapt, kunt u zich aanmelden bij de gemeente via ons algemene nummer 0229-856000 of via de mail info@medemblik.nl. Wij nemen dan contact met u op. We halen het het zwerfafval op of we vertellen u waar u het zwerfafval kunt brengen.

Stankoverlast in je restafvalcontainer kun je met onderstaande tips voorkomen of beperken:

 1. Gooi etensresten in de GFE-bak
 2. Doe luiers, incontinentiemateriaal en menstruatieproducten in een aparte afvalzak en knoop deze goed dicht voordat je ze bij het restafval gooit.
 3. Plaats de bak op een koele plek in de schaduw, als het kan. Zo beperk je onaangename luchtjes.