Het recycle-tarief

Het recycle-tarief is een manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Naast een vast tarief betaalt u een variabel tarief. Het variabele tarief hangt af van het aantal keer dat u uw restafvalbak aan de weg zet of een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit. Door uw afval goed te scheiden, krijgt u met het recycle-tarief dus invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Het recycle-tarief van 2024

Variabel 140 liter per aanbieding € 7,68
Variabel 240 liter per aanbieding € 10,40
Variabel ondergrondse container per ontgrendeling € 2,58
Het variabele deel van het recycle-tarief van 2023 wordt in 2024 afgerekend.