Bed & Breakfast

 • als u een Bed & Breakfast (B&B) wilt beginnen heeft u een omgevingsvergunning nodig
 • bespreek voordat u een aanvraag doet eerst uw plannen met de gemeente;
 • mail naar info@medemblik.nl en vermeld om welk adres het gaat
 • onder een B&B verstaan wij het bieden van de mogelijkheid tot nachtverblijf en ontbijt, bedoeld voor personen die hun hoofdverblijf ergens anders hebben
 • het is toegestaan om bijbehorende bouwwerken van een woning hiervoor te gebruiken, tenzij u in het buitengebied woont. 

Voorwaarden voor het starten van een B&B

 • De eigenaar van de B&B moet zelf in de woning wonen.
 • De oppervlakte van een B&B is maximaal 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60m².
 • De B&B moet voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit.
 • De gasten parkeren op uw eigen erf, tenzij u kunt aantonen dat in de omgeving voldoende parkeerplaatsen zijn.
 • De B&B mag niet over een eigen kookgelegenheid beschikken.
 • Het is niet toegestaan mensen te laten overnachten die tijdelijk of seizoensgebonden werk doen.
 • De huisvesting van buitenlandse werknemers is niet toegestaan.

Bestemmingsplan

Wat u aan uw woning mag (ver)bouwen en waarvoor u de grond of bouwwerken mag gebruiken staat beschreven in het omgevingsplan. Voordat u een B&B begint, is het goed om het omgevingsplan van uw woning te bekijken. Dat kan als volgt. Kijk op regels op de kaart en voer daarna uw adres in. Dan kunt u de regels van uw omgevingsplan zien. Voldoet u aan deze regels? Dan volgt het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Hulp nodig bij het starten van de B&B? 

Kom naar het ondernemersspreekuur

Beleid

Hieronder vindt u de toeristische beleidsnota’s. Deze documenten zijn een leidraad voor de komende jaren.