Bomen kappen vergunning aanvragen

  • voor het kappen van een boom op uw erf is meestal geen omgevingsvergunning nodig
  • check vooraf of de boom op de waardevolle bomenlijst (zie onder) of op de monumentale bomenlijst (pdf, 280 KB) staat, want dan is een vergunning vereist
  • voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd
  • deze kosten (leges) zijn € 69,25
  • tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen
  • gaat het om een boom van de woningbouwvereniging, neem dan contact op met de woningbouwvereniging
omgevingsvergunning checken en aanvragen

Zie ook