Melding over uw leefomgeving doorgeven

 • stoeptegel los?
 • lantaarnpaal kapot?
 • parkeerproblemen, burengerucht of andere vormen van overlast?
 • is er een putdeksel verdwenen?
 • heeft u een mening over het groenonderhoud in uw straat?
 • schade aan eigendom gemeente?

Als uw melding onder de verantwoordelijkheid van een andere instantie valt, zullen wij in dit geval de melding inclusief uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de verantwoordelijke instelling doorsturen.

Online uw Fixi melding doen

Fixi heeft de loginfunctie verbeterd. U heeft een nieuw wachtwoord nodig. Volg het stappenplan om een nieuw wachtwoord aan te maken. 

U kunt ook een melding doen met de Fixi-app op uw smartphone. In de app kunt u meldingen volgen en ontvangt u updates over uw eigen melding(en). U kunt de Fixi-app gratis downloaden in de Appstore en Google Playstore:

Hoe de app werkt ziet u in dit instructiefilmpje (mp4, 11 MB).

Een melding doen via Fixi is vrij eenvoudig. Is er iets onduidelijk? Misschien staat uw vraag tussen de meest gestelde vragen over een melding doen via Fixi.

Als uw melding is afgehandeld, ontvangt u een enquête. We hopen dat u deze wilt invullen; we gebruiken de resultaten hiervan om het systeem te verbeteren.

Heeft u een conflict met uw buren? Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over geluid, de tuin, roddelen en pesten, huisdieren of parkeerproblemen. Buurtbemiddeling kan in veel situaties helpen om de problemen tussen u en uw buren bespreekbaar te maken. De Gemeente Medemblik werkt samen met Stichting De Bemiddelingskamer. U kunt gratis terecht voor buurtbemiddeling bij www.debemiddelingskamer.nl

Telefoonnummer: 06 41466450
Mail: info@debemiddelingskamer.nl 

 • een vermoeden is genoeg om deze zorgen te delen
 • voor uzelf of iemand anders
 • via Ik vermoed huiselijk geweld www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
 • T 0800 2000 (gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)
 • vanuit het buitenland T +31 703119007 (niet gratis)

Heeft u schade door bijv. een slechte weg, werkzaamheden of door een auto van de gemeente?

Op onze pagina 'Aansprakelijk stellen gemeente' vindt u meer informatie.

Wilt u een melding doen? 

 • Bent u een inwoner van de regio Westfriesland en maakt u zich zorgen over de kwaliteit van de ondersteuning die iemand ontvangt? Dan kunt u een signaal afgeven aan de toezichthouder via een email naar toezichtwmo7wf@hoorn.nl
 • Bent u een professional en wilt u melding doen van een calamiteit of geweldsincident? Meld het via het meldpunt Wmo

De toezichthouder

Mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de Wmo-regels worden gevolgd en voorzieningen van goede kwaliteit zijn. Meer informatie over wat de toezichthouder doet vindt u op de website van Zorg in Westfriesland 

De gemeenten in West-Friesland (Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Opmeer en Koggenland) voeren samen het toezicht uit voor de Wmo. Bij twijfel kunt u altijd met een van de toezichthouders overleggen. 

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad?

Meer informatie vindt u op onze pagina 'Klacht over behandeling door gemeente'.

Heeft u financiële schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening? 

Op onze pagina 'Planschade tegemoetkoming aanvragen' vindt u meer informatie

Is uw aanvraag voor een vergunning of vergoeding is afgewezen of bent u het niet eens met een besluit of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen?

Op onze pagina 'Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente' vindt u meer informatie.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde?

Op onze pagina 'Bezwaar maken tegen belastingen' vindt meer informatie.