Forensenbelasting

  • u houdt meer dan 90 dagen per een jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking voor uzelf of voor uw gezin 
  • u staat bij een andere gemeente in de Basisregistratie Personen ingeschreven
  • u dient zelf aangifte te doen
Aangifte Forensen- of verblijfsbelasting (pdf, 40 KB)

Tarief forensenbelasting

Scroll de tabel om meer te zien
Onroerende zaak Kosten
Maximaal 3 slaapplaatsen € 273,60
Meer dan 3 slaapplaatsen € 851,20

Zie ook