Forensenbelasting

  • u houdt meer dan 90 dagen per een jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking voor uzelf of voor uw gezin 
  • u staat bij een andere gemeente in de Basisregistratie Personen ingeschreven
  • u dient zelf aangifte te doen

Uitstel betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.

Aangifte Forensen- of verblijfsbelasting (pdf, 40 KB)

Tarief forensenbelasting

Scroll de tabel om meer te zien
Onroerende zaak Kosten
Maximaal 3 slaapplaatsen € 256,50
Meer dan 3 slaapplaatsen € 798,00

Zie ook