Graafmelding

  • als u met een machine gaat graven op uw eigen grond moet u een melding doen
  • dit is een verplichting
  • u regelt dit bij het Kadaster
  • vaak heeft u ook een vergunning nodig
Graafmelding doen

  • voor het plaatsen van kabels of leidingen boven de grond en voor het plaatsen van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject heeft u een omgevingsvergunning nodig
  • voor het plaatsen van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject heeft u een omgevingsplan wijziging nodig