Onroerendezaakbelastingen

  • als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)
  • een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf
  • het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso 
  • als u de belasting niet kan betalen zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding
Hoe u de belastingaanslag betaalt Bezwaar maken

Zie ook