Onroerendezaakbelastingen

 • als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)
 • een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf
 • het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso 
 • als u de belasting niet kan betalen zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding
Hoe u de belastingaanslag betaalt Bezwaar maken

De OZB bestaat uit verschillende delen:

 • eigenarenbelasting: dit is een belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt
 • gebruikersbelasting: dit is een belasting die iedere gebruiker van een niet-woning betaalt
 • wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde.

 • Eigenaren van woningen: 0,0860% van de waarde
 • Eigenaren van niet-woningen: 0,1749% van de waarde
 • Gebruikers van niet-woningen: 0,1365% van de waarde

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe u zélf het bedrag aan OZB kunt berekenen.

 • Stel, u heeft een woning met een OZB-waarde van € 275.000,-.
 • Het OZB-tarief is 0,0860% van de waarde.
 • U betaalt dus 0,0860% over een bedrag van € 275.000,- =  € 226,50.

Zie ook