Onroerendezaakbelastingen

  • als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)
  • een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf
  • het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso 
  • als u de belasting niet kan betalen zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding

Uitstel betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.

Hoe u de belastingaanslag betaalt Bezwaar maken

Zie ook