Onroerende zaakbelastingen

 • als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB)
 • een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf

De OZB bestaat uit verschillende delen:

 • eigenarenbelasting: dit is een belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt
 • gebruikersbelasting: dit is een belasting die iedere gebruiker van een niet-woning (bedrijf/grond) betaalt
 • wie eigenaar én gebruiker is van een niet-woning betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde.

 • Eigenaren van woningen: 0,1257% van de waarde
 • Eigenaren van niet-woningen: 0,3090% van de waarde
 • Gebruikers van niet-woningen: 0,2402% van de waarde

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe u zélf het bedrag aan OZB kunt berekenen.

 • Stel, u heeft een woning met een OZB-waarde van € 376.000,-.
 • Het OZB-tarief is 0,1257% van de waarde.
 • U betaalt dus 0,1257% over een bedrag van € 376.000,- =  € 472,63

U betaalt OZB op 1 januari:

 • Over de grond
 • En percentage gereed van de bouw op 1 januari van het belastingjaar. Bepaling van het percentage gereed vindt plaats door de taxateur

U betaalt deels OZB op 1 januari:

 • als u de grond van uw nieuwe woning in aanbouw in bezit heeft
 • voor het gedeelte van de woning dat af is

 • als u uw onroerende zaak in de loop van het jaar verkoopt of verhuurt krijgt u geen geld terug van de gemeente
 • bij verkoop van een pand verrekent de notaris deze belasting met de nieuwe eigenaar of huurder