Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  • de gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op 1 januari van het vorig jaar (waardepeildatum)
  • hierbij wordt een verrekening gemaakt met de toestand die het heeft op 1 januari van het lopende jaar (toestandsdatum)
  • bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf
  • u kunt online uw taxatieverslag inzien
  • u kunt bij de taxateur van de gemeente navragen hoe de waardebepaling tot stand is gekomen)
  • om uw waarde te vergelijken met een huis in de buurt kunt u terecht op de landelijke website www.wozwaardeloket.nl
  • als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde, kunt u bellen met de gemeente of mailen naar woz@medemblik.nl

Uitstel betalen WOZ

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.

Zie ook