Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  • de gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op 1 januari van het vorig jaar (waardepeildatum)
  • hierbij wordt een verrekening gemaakt met de toestand die het heeft op 1 januari van het lopende jaar (toestandsdatum)
  • bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf
  • u kunt online uw taxatieverslag inzien
  • u kunt bij de taxateur van de gemeente navragen hoe de waardebepaling tot stand is gekomen)
  • om uw waarde te vergelijken met een huis in de buurt kunt u terecht op de landelijke website www.wozwaardeloket.nl
Geef uw mening