Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  • de gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum). De WOZ-waarde vormt de basis voor verschillende belastingen
  • de WOZ-waarde voor een woning wordt bepaald door te vergelijken met dezelfde soort woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht
  • u kunt online uw taxatieverslag inzien
  • u kunt bij de taxateur van de gemeente navragen hoe de waardebepaling tot stand is gekomen
  • om uw waarde te vergelijken met een huis in de buurt kunt u terecht op de landelijke website www.wozwaardeloket.nl