Inspraakperiode ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers verlengd

De inspraakperiode op het ontwerp van de ‘Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik 2020’ is met twee weken verlengd. Dit om iedereen meer tijd te geven om te reageren. U kunt nu tot 4 februari reageren op het ontwerpbeleid.

Wat houdt het beleid in?

De gemeente Medemblik streeft naar voldoende kwalitatief goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Om dit te kunnen faciliteren stelt de gemeente beleidsregels op. In de beleidsregels stelt de gemeente kaders in welke gevallen de gemeente wil meewerken aan huisvesting en welke voorwaarden daaraan zijn gekoppeld.

In 2019 evalueerden wij het huidige beleid rondom de huisvesting voor buitenlandse werknemers. Hieruit kwamen tien aanbevelingen voor nieuw beleid. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Tijdens diverse gesprekken hebben wij input opgehaald bij belangstellenden. De aanbevelingen, oplossingsrichtingen en input zijn uitgewerkt in de ontwerp beleidsregels.

Ontwerp beleidsregels bekijken?

De ontwerpbeleidsregels kunt u van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 op de volgende manieren inzien:

  • Op www.overheid.nl 
  • Een papieren versie van de ontwerp beleidsregels kunt u inzien bij het Klantcontact Centrum van het gemeentehuis in Wognum.

Beleidsregels pdf

Reageren op de ontwerp beleidsregels?

U kunt op de ontwerp beleidsregels reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat de ontwerp beleidsregels ter inzage liggen. Dat kan digitaal via de onderstaande groene knop.

Dien uw zienswijze in

 

Per post of mondeling reageren:

Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, handtekening, en een toelichting op wat u graag anders zou zien in de ontwerp beleidsregels en waarom. U kunt uw zienswijze per post versturen aan het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-19-083408. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.
  • Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer 0229 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Wij gebruiken uw contactgegevens om als dit nodig is een verduidelijking te vragen op de ingebrachte zienswijze, en om de ingebrachte zienswijzen te kunnen beantwoorden. Op onze website leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hierin leest u ook hoe u uw privacyrechten kan inroepen.

De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij de te maken afweging tot vaststelling van de definitieve beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.