Bodycams voor handhavers

Vanaf 1 december 2020 dragen de BOA’s van de gemeente Medemblik bodycams. We voeren dit in om de veiligheid van onze medewerkers te vergroten. De bodycams staan niet altijd aan. De BOA kan de camera aanzetten als er bijvoorbeeld een dreigende situatie ontstaan. We gaan zorgvuldig om met privacy. Zo mogen bijvoorbeeld alleen de paar speciaal daarvoor aangewezen mensen de beelden bekijken en inwoners die gefilmd zijn kunnen de beelden opvragen. De gemeente bewaart de beelden alleen als daar een aanleiding voor is, bijvoorbeeld een klacht of een vraag van de politie. De handhavers worden getraind op het gebruik van de bodycams.

Burgemeester Frank Streng is blij met de invoering van de bodycams. “Dankzij het gebruik van de bodycam kan de veiligheid van onze handhavers vergroot worden. Helaas hebben zij al een aantal keren te maken gehad met incidenten. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken dat ze steeds gefilmd worden. De handhavers zetten de camera alleen aan als er een bedreigende situatie is. En in zo’n geval neemt de camera ook de twee minuten daaraan voorafgaand op. Onze BOA’s doen belangrijk werk en ik vind het belangrijk dat ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen.”