Klacht over behandeling door gemeente

  • als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld
  • door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad
  • u kunt uw klacht digitaal, mondeling. telefonisch, per brief of per mail kenbaar maken
  • wij gaan met u in gesprek
  • u ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw klacht
  • voor klachten over inhoud van beleid of besluiten zijn er bezwaar- en beroepsmogelijkheden
Inloggen met DigiD klacht indienen

Indien u een klacht heeft zal de gemeente in eerste instantie proberen het probleem in overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan wordt uw klacht schriftelijk behandeld.
De inhoud van een klacht bevat ten minste:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van de gedragingen waartegen de klacht gericht is

De gemeente is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen wanneer zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Het doel van de klachtenregeling is dat de gemeente leert van haar fouten. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld. Mocht dit het geval zijn dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen. De Ombudsman is een onpartijdig en onafhankelijk instituut, dat een oordeel uitspreekt over de klacht. U en de gemeente ontvangen dit oordeel schriftelijk.

Vindt u dat uw behandeling of bejegening beter kan? Of heeft u een vraag over uw rechten in de jeugdzorg? Dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ heeft vertrouwenspersonen die u kunnen ondersteunen.