Klacht over behandeling door gemeente

  • als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld
  • door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad
  • u kunt uw klacht digitaal, mondeling. telefonisch, per brief of per mail kenbaar maken
  • wij gaan met u in gesprek
  • u ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw klacht
  • voor klachten over inhoud van beleid of besluiten zijn er bezwaar- en beroepsmogelijkheden
klacht indienen (DigiD)