Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek

Gemeente Medemblik maakt werk van het opknappen van de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek. Beide dorpen bestaan al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw en zijn toe aan een opknapbeurt. De riolering in Sijbekarspel is inmiddels al ruim zestig jaar oud. Hoewel de riolering gelukkig nog goed werkt, gaat de gemeente deze vervangen om problemen voor te zijn. Een goed moment om gelijk een aantal andere zaken mee te nemen.

Participatie

Voorafgaand aan het project konden inwoners via het online platform Samen.medemblik een enquête invullen. Er waren 73 reacties binnengekomen. De enquête ging bijvoorbeeld over de aanpak van wateroverlast na een hevige regenbui en de parkeerproblematiek bij een thuiswedstrijd van DESS. Gelukkig zijn inwoners over het algemeen wel tevreden over de wijk. Samen met een klankbordgroep zijn we met de reacties uit de online enquête aan de slag gegaan.
 

De inloopavond is door meer dan 50 buurtbewoners bezocht. In de gymzaal van De Vang hingen de ontwerpen van de straten van Sijbekarspel en Benningbroek die opnieuw ingericht worden. De reacties worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

Sijbekarspel

Twaalf bewoners hebben zich aangemeld voor de klankbordgroep om mee te denken over het project. Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Besloten is om naast de klankbordgroep een werkgroep Verkeer (parkeren en verkeersveiligheid) en een werkgroep Speelplaatsen te vormen.

Benningbroek

De riolering in Benningbroek hoeft de komende jaren nog niet vervangen te worden. In Benningbroek worden de gas- en elektraleidingen vervangen en glasvezelkabel wordt aangelegd. Er wordt ook gekeken naar het groen en de parkeerdruk. Ook is er een workshop gehouden waar voorstellen zijn gedaan over de inrichting van de straat. 

Riolering en nutsvoorzieningen

Het ontwerp van het nieuwe rioolstelsel (pdf, 511 KB) in Sijbekarspel is klaar. Er komt een gescheiden stelsel: het vuile water vanuit de huizen wordt gescheiden afgevoerd van het regenwater. Daarnaast gaan we de hoeveelheid regenwater dat we kunnen verwerken vergroten.  Hiermee hebben we minder wateroverlast op straat en voorkomen we dat er water in het toilet naar boven komt. We gaan het stelsel ook bestendig kunnen maken tegen de hoosbuien die steeds vaker voorkomen. Het nieuwe stelsel moet tenslotte weer tientallen jaren mee.

De rioleringswerkzaamheden zijn opgeschoven naar het tweede kwartaal van 2023.
We gaan de nutsvoorzieningen vervangen.
Liander gaat werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren. Dat betekent dat er meer hoeveelheid stroom afgenomen kan worden. Dit is nodig als we bijvoorbeeld massaal de overstap maken naar elektrisch koken. Ook de aanschaf van een elektrische auto en de overstap naar een warmtepomp om de woning te verwarmen zorgen voor de noodzaak van een zwaardere aansluiting. Voor de toekomst moet Liander hier rekening mee houden. De elektriciteitskabels en gasleidingen worden tegelijk vervangen om een breuk in een gasleiding te voorkomen. De verwachting is dat Liander in begin van het vierde kwartaal 2022 kunnen starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting een half jaar duren.

Planning

4e kwartaal 2022 vervanging elektriciteitskabels en gasleiding
2e kwartaal 2023 rioleringswerkzaamheden

Aanpassingen nieuwe verkeerssituatie 

Er is een verkeersonderzoek gedaan. Hierbij is met name gekeken naar de verkeersveiligheid en het parkeren. Er is een rapport opgesteld (pdf, 433 KB) met aanbevelingen. Hierin wordt voorgesteld om op alle kruisingen verhoogde plateau's te maken. Ook zien we mogelijkheden om in de Burgemeester Elmersstraat extra parkeerplaatsen aan te leggen. 

Informatie

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken. Bij belangrijke momenten in het project informeren we omwonenden via een brief. 

Vragen

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Uw vragen kunt u richten aan de projectleider via 0229 85 6000 of via een mail aan: sijbekarspelbenningbroek@medemblik.nl

 

Participeren met ons

Wilt u met ons meedenken over projecten? Via Participeren op Samen.Medemblik leest u hoe dit werkt.