Sijbekarspel-Benningbroek, herinrichting

Gemeente Medemblik maakt werk van het opknappen van de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek. Beide dorpen bestaan al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw en zijn toe aan een opknapbeurt. Het project is opgesplitst in 2 delen, in de eerste fase zal de wijk in Sijbekarspel aangepakt worden. In de 2e fase zal de wijk in Benningbroek opgeknapt worden. Voor nu ligt de prioriteit bij de 1e fase. Hier zijn ook de meest ingrijpende werkzaamheden benodigd.

In Sijbekarspel wordt een nieuw rioolstelstel aangelegd. Er komt een gescheiden stelsel, dit houdt in dat het vuile water vanuit de huizen gescheiden wordt afgevoerd van het regenwater. Daarnaast gaan we de hoeveelheid regenwater die we kunnen verwerken vergroten. Hiermee hebben we minder wateroverlast op straat. We gaan het stelsel ook bestendig maken tegen de hoosbuien die steeds vaker voorkomen. Het nieuwe stelstel moet tenslotte weer tientallen jaren mee.

Naast de riolering zal er ook een herstructurering van de wijk plaatsvinden. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, er wordt gekeken naar de parkeerdruk, het groen in de wijk zal aangepakt worden en de speelplekken in de wijk zullen vernieuwd worden.

Nutsvoorzieningen

Eerst worden de nutsvoorzieningen vervangen in de wijk Sijbekarspel
Liander gaat werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren. Dat betekent dat er meer hoeveelheid stroom afgenomen kan worden. Dit is nodig als we bijvoorbeeld massaal de overstap maken naar elektrisch koken. Ook de aanschaf van een elektrische auto en de overstap naar een warmtepomp om de woning te verwarmen zorgen voor de noodzaak van een zwaardere aansluiting. Voor de toekomst moet Liander hier rekening mee houden. De elektriciteitskabels en gasleidingen worden tegelijk vervangen om een breuk in een gasleiding te voorkomen. De verwachting is dat de werkzaamheden in Q2 van 2024 zijn afgerond.

Planning

De verwachting is dat in Q2 het definitief ontwerp van de wijk naar de omgeving gecommuniceerd zal worden. Hier wordt tegen die tijd een inloopavond voor georganiseerd.

De wijk zal in Benningbroek pas aangepakt worden nadat de werkzaamheden in Sijbekarspel zijn afgerond. Onderzoek heeft uitgewezen, dat ook de gas- en elektraleidingen in Benningbroek nog jaren lang meekunnen. Wel wordt er glasvezel aangelegd. Er wordt ook gekeken naar het groen en de parkeerdruk

Informatie

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken. Bij belangrijke momenten in het project informeren we omwonenden via een brief. 

Vragen

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Uw vragen kunt u richten aan de projectleider via 0229 85 6000 of via een mail aan: projectenbureau@medemblik.nl