Oostwoud, reconstructie woonwijk Pletering

We gaan de openbare ruimte in de Pletering aanpakken en herinrichten. De straten (Pletering, De Zoutman, Dr. Mulderstraat en Woudrust) zijn in matige conditie en de bomen geven veel overlast (door wortelopdruk en naaldverlies). Verder is de parkeerdruk hoog in de wijk. Ook is de riolering  verouderd en aan vervanging toe. Kortom: deze straten zijn toe aan een opknapbeurt.

Stand van zaken

We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:  

 • De bomen die overlast geven verwijderen;
 • Nieuwe bomen terugplanten, op andere locaties;
 • De bestrating vernieuwen;
 • Het riool vervangen;
 • De kabels en leidingen vernieuwen;
 • Door een andere inrichting wellicht meer (parkeer)ruimte realiseren.

Wij hebben inmiddels een Definitief Ontwerp gereed. Het Voorlopig Ontwerp werd in september 2021 gedeeld met de buurt. Op 16 september vond er een bewonersbijeenkomst plaats. Bezoekers van de bewonersbijeenkomst konden hun reacties en vragen op reactieformulieren achterlaten. Ook via andere kanalen konden bewoners hun reacties achterlaten.

Er zijn een hoop reacties binnengekomen waaruit blijkt dat de bewoners erg begaan zijn met hun buurt en gesteld zijn op de huidige gemoedelijke sfeer. Alle reacties zijn door de gemeente doorgenomen, afgewogen en waar mogelijk vastgelegd in het definitief ontwerp. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 22 maart 2022 het definitief ontwerp en de nota van beantwoording vastgesteld. 

U kunt het ontwerp hier bekijken:

Het ontwerp is te zien voor het raam van Activiteitencentrum Woudrust.

Wat staat er in het Definitief Ontwerp?

Het Definitief Ontwerp laat zien hoe de openbare ruimte er uit gaat zien. In grote lijnen lijkt de nieuwe inrichting op de huidige situatie, maar er zijn ook wijzigingen:

 • op verschillende plekken zijn trottoirs toegevoegd;
 • er komt éénrichtingsverkeer op het oostelijke deel van de Pletering;
 • de indeling rondom AC Woudrust is aangepast.

De nieuwe inrichting bestaat in iedere straat uit:

 • een trottoir aan minimaal één zijde;
 • een rijbaan;
 • (waar mogelijk) parkeervakken of parkeerstroken;
 • nieuwe bomen en nieuwe beplanting.

Ook in de ondergrond gaan dingen veranderen. Zo worden in ieder geval het riool,  de gasleiding, elektra én de waterleiding vervangen. Daarnaast onderzoeken wij of glasvezel aangelegd kan worden.

Kan er nog wat gewijzigd worden in het definitief ontwerp?

Het ontwerp ligt nu in hoofdlijnen vast. Tijdens de technische uitwerking worden soms nog wat kleine aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld de exacte locatie van lantaarnpalen, keuze van bomen, etc. Ziet u in het ontwerp nog aanleiding voor een kleine aanpassing, dan kunt u dit aan ons doorgeven via onderstaande contactgegevens. Mits inpasbaar, kunnen we dat in de technische uitwerking nog verwerken.

Vervolgstappen

In het ontwerp zijn de meeste stukjes tuin die nu nog in gebruik zijn bij buurtbewoners, maar eigendom zijn van de gemeente, toegevoegd aan de openbare ruimte. De betreffende buurtbewoners ontvangen een persoonlijke brief. Hierin staat informatie over de exacte afmetingen/ligging van deze stukjes tuin, de planning, de formele beëindiging van de gebruiksovereenkomst en, indien van toepassing, andere persoonlijke afspraken. 

Wanneer de  uitvoering kan starten is mede afhankelijk van de planning van de nuts-bedrijven. Vooral Liander heeft het momenteel heel druk. We verwachten daarom dat dit jaar (2022) starten niet meer haalbaar is. Zodra er meer duidelijk is over de planning, informeren wij u hierover..

Informatie

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken. Bij belangrijke momenten in het project informeren we omwonenden via een brief.

- Participatieverslag reconstructie Pletering Oostwoud

Vragen?

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Uw vragen kunt u richten aan de projectleider, telefonisch via 0229 85 60 00 of mail via reconstructie.pletering@medemblik.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord- Holland