Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ARSD) in de gemeente Medemblik is een onafhankelijke adviseur van het college. De Adviesraad signaleert en inventariseert de vraagstukken binnen het sociaal domein (onder andere jeugdwet, participatiewet en Wmo). De Adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het gemeentebeleid binnen het sociaal domein. Zo is het mogelijk dat inwoners mee kunnen denken in het gemeentelijk beleid sociaal domein.

Er zijn nog enkele vacatures waarvoor inwoners van de gemeente Medemblik worden gezocht. Expertise met GGZ is een prĂ©. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de secretaris van de Adviesraad, Frits Kummer, 06-28508767 of met de adviseur samenleving van de gemeente mevrouw S. Proost 0229 85 60 00.