Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Medemblik is de onafhankelijke adviseur van het college en verzorgt inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet) te maken krijgen. De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de Wmo-adviesraad, die tot 1 januari 2016 actief was.