Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ARSD) in de gemeente Medemblik is een onafhankelijke adviseur van het college. De Adviesraad signaleert en inventariseert de vraagstukken binnen het sociaal domein (onder andere jeugdwet, participatiewet en Wmo). De Adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het gemeentebeleid binnen het sociaal domein. Zo is het mogelijk dat inwoners mee kunnen denken in het gemeentelijk beleid sociaal domein.

Wie zijn de leden van de Adviesraad? Hieronder staan ze allemaal.

 • Judith Groot (voorzitter)
 • Denise ter Riet-Engelen (secretaris)
 • Lisette Weltevreden-Jong (penningmeester)
 • Wendy Danenberg (algemeen lid)
 • Wendy Bimmerman (algemeen lid)
 • Jelle Huisman (algemeen lid)
 • Willeke Hoogland (algemeen lid)

 • 15 februari 2024
 • 21 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 23 mei 2024
 • 27 juni 2024

De adviesraad zoekt inwoners van Medemblik die de gemeente kunnen adviseren over de onderwerpen van het sociaal domein. We willen we vooral ook jongere inwoners uitnodigen om te solliciteren.