Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ARSD) in de gemeente Medemblik is een onafhankelijke adviseur van het college. De Adviesraad signaleert en inventariseert de vraagstukken binnen het sociaal domein (onder andere jeugdwet, participatiewet en Wmo). De Adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het gemeentebeleid binnen het sociaal domein. Zo is het mogelijk dat inwoners mee kunnen denken in het gemeentelijk beleid sociaal domein.

De Adviesraad Sociaal Domein (ARSD) Medemblik zoekt nieuwe leden!!

De adviesraad zoekt inwoners van Medemblik die de gemeente kunnen adviseren over de onderwerpen van het sociaal domein. We willen we vooral ook jongere inwoners uitnodigen om te solliciteren.