Samenstelling college van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

in verband met ziektevervanging burgemeester Streng

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • coördinatie vluchtelingen
 • toezicht en handhaving in de openbare ruimte
 • luchtruim herschikking
 • bestuurlijke samenwerking
 • communicatie, representatie en PR
 • integriteit
 • personeel en organisatie
 • inkoop algemeen
 • dienstverlening
 • algemeen bestuur
 • kunst & cultuur
 • verblijfsrecreatie & belasting’

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Nevenfuncties

Onbezoldigd (behorende bij de functie):

 • lid AB P-10
 • lid AB Westfries Archief
 • lid AB Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • stuurgroep verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Overig (onbezoldigd):

 • ambassadeur Nationale Duurzame Huizenroute
 • voorzitter commissie van Advies en Beheer, Oosterparkkerk Amsterdam 

 

Portretfoto van wethouder Harry Nederpelt.

Portefeuille

 • verkeer & vervoer
 • groenbeheer
 • openbare ruimte (incl. riolering)
 • duurzaamheid
 • toerisme & recreatie
 • economische zaken
 • nutsvoorzieningen
 • financiën & belastingen
 • overdracht wegen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • lid AB Westfries Archief
 • lid AB Recreatieschap Westfriesland
 • lid AB Afvalbeheer Westfriesland
 • penningmeester stichtingsbestuur Greenport Noord-Holland Noord

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Gerben Gringhuis.

Portefeuille

 • onderwijshuisvesting
 • onderwijsbeleid
 • dierenwelzijn
 • (top)sport & welzijnsaccommodaties (met uitzondering van sportcomplex Zwaagdijk)
 • dorpshuizen
 • kernraden en beleid
 • ICT
 • bibliotheken
 • muziekscholen
 • zwembaden

Nevenfuncties

Onbezoldigd (behorend bij de functie):

 • lid AB SCC Desom
 • lid AB WerkSaam Westfriesland

Overig (onbezoldigd):

 • voorzitter Jeugdbeweging 'De Donderstienen'

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Jeroen Broeders.

Portefeuille

 • havens
 • gemeentelijk vastgoed
 • ruimtelijke ordening & volkshuisvesting
 • omgevingswet
 • grondzaken
 • archeologie/monumenten/erfgoed
 • uitbreiding bedrijven
 • huisvesting buitenlandse werknemers & vluchtelingen

Nevenfuncties

Onbezoldigd (behorend bij de functie): 

 • lid AB Omgevingsdienst Noord- Holland Noor

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto wethouder Yannick Nijsingh.

Portefeuille

 • participatiewet
 • jeugd (curatief)
 • WMO
 • bestuurlijke vernieuwing (participatie)
 • inclusie (iedereen doet mee)
 • preventie
 • begeleiding en inburgering vluchtelingen
 • gezondheidsbeleid
 • sportcomplex Zwaagdijk

Nevenfuncties

Onbezoldigd (behorend bij d functie):

 • lid AB GGD Hollands Noorden
 • lid AB en DB WerkSaam Westfriesland

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van gemeentesecretaris Amky Griekspoor.

Strategisch adviseur van het college en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

De gemeentesecretaris wordt door het college van B en W benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

De taken van de secretaris zijn:

 • Zorg dragen voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college
 • Het proces van besluitvorming bewaken

 • stuur een mailtje met als onderwerp 'afspraak maken met burgemeester of wethouder' naar info@medemblik.nl.
 • vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben
 • het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar.
 • de deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op.
 • na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder
 • de deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek
Geef uw mening