Samenstelling college van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

in verband met ziektevervanging burgemeester Streng

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • toezicht en handhaving in de openbare ruimte
 • bestuurlijke samenwerking
 • communicatie, representatie en PR
 • integriteit
 • personeel en organisatie
 • inkoop algemeen
 • dienstverlening
 • algemeen bestuur
 • kunst & cultuur
 • verblijfsrecreatie: zowel handhaving als vitaliseren recreatieparken

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Nevenfuncties

 • Programmamanager middellange termijn opvanglocaties Oekra├»ense ontheemden, statushouders en spoedzoekers, regio Zaanstreek-Waterland (bezoldigd)
 • Kwartiermaker Burgerberaad G1000Wonen, regio Zaanstreek-Waterland (bezoldigd)
 • Stuurgroep herziening provinciaal belastinggebied, ministerie van BZK (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Nationale Duurzame Huizenroute (onbezoldigd)
 • Voorzitter Commissie van Advies en Beheer, Oosterparkkerk Amsterdam (onbezoldigd)

Portretfoto van wethouder Harry Nederpelt.

Portefeuille

 • verkeer & vervoer
 • groenbeheer
 • openbare ruimte (incl. riolering)
 • duurzaamheid
 • toerisme, recreatie & verblijfsrecreatie
 • economische zaken
 • nutsvoorzieningen
 • financi├źn
 • afvalbeheer
 • HVC
 • overdracht wegen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Lid AB Westfries Archief

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Gerben Gringhuis.

Portefeuille

 • ICT
 • Onderwijshuisvesting
 • Sport
 • Dorpshuizen
 • Kernenbeleid
 • Bibliotheken
 • Muziekscholen
 • Zwembaden

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Jeroen Broeders.

Portefeuille

 • omgevingsdienst
 • havens
 • gemeentelijk vastgoed
 • ruimtelijke ordening
 • omgevingswet
 • grondzaken
 • volkshuisvesting
 • archeologie/monumenten/erfgoed
 • uitbreiding bedrijven
 • huisvesting buitenlandse werknemers

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto wethouder Yannick Nijsingh.

Portefeuille

 • participatiewet
 • onderwijsbeleid
 • jeugd (curatief)
 • WMO
 • inkoop Sociaal Domein
 • bestuurlijke vernieuwing inclusief visievorming participatie/communicatie
 • inclusie (iedereen doet mee)
 • preventie

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van gemeentesecretaris Amky Griekspoor.

Strategisch adviseur van het college en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

De gemeentesecretaris wordt door het college van B en W benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

De taken van de secretaris zijn:

 • Zorg dragen voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college
 • Het proces van besluitvorming bewaken

Nevenfunctie

 • Met ingang van 1 september 2022 lid van de RVT van Openbaar Primair Onderwijs IJmare ( regio IJmond) - betaald.

 • stuur een mailtje met als onderwerp 'afspraak maken met burgemeester of wethouder' naar info@medemblik.nl.
 • vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben
 • het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar.
 • de deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op.
 • na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder
 • de deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek
Geef uw mening