Vragen en antwoorden onduidelijke eigendomsgrenzen van percelen in de gemeente

Op nogal wat plekken in onze gemeente is niet duidelijk wie de eigenaar is van stukjes grond die bij tuinen gevoegd zijn. Dit zijn situaties waar burgers gemeentegrond in gebruik hebben genomen.  Aan deze onduidelijkheid wil de gemeente een eind maken.

De gemeente is wettelijk verplicht om zijn bezit te beschermen en verlies van eigendom tegen te gaan.

Het Kadaster zorgt ervoor dat eigendomsgrenzen vastgelegd zijn. Het komt voor dat de eigendomsgrenzen in het Kadaster afwijken van de feitelijke situatie. In de afgelopen periode heeft de gemeente onderzocht waar sprake is van zo’n afwijking. Dat hebben we gedaan door de gegevens uit het Kadaster te vergelijken met luchtfoto’s.

Als de kadastrale gegevens en de luchtfoto voor uw perceel afwijken, dan neemt een medewerker van de gemeente contact op met u. In een gesprek bespreken we de situatie en hoe die ontstaan is. Het doel van het gesprek is om een passende oplossing te vinden.

Soms is dat mogelijk, soms niet. In sommige stukjes grond liggen namelijk kabels en/of leidingen. In dat geval verkopen we de grond niet. Er is dan wel de mogelijkheid om de grond in gebruik te nemen. We leggen dat vast in een gebruiksovereenkomst. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Soms is dat mogelijk, soms niet. In sommige stukjes grond liggen namelijk kabels en/of leidingen. In dat geval verkopen we de grond niet. Er is dan wel de mogelijkheid om de grond te blijven gebruiken. We leggen dat vast in een huur- of gebruiksovereenkomst.

Neem contact op met taakveld Grondzaken van de gemeente Medemblik. Telefoonnummer (0229) 85 60 00, of via e-mail: info@medemblik.nl