Vragen en antwoorden onduidelijke eigendomsgrenzen van percelen in de gemeente