Medemblik, Buitendijks parkeren

Nieuw parkeerterrein in Medemblik

We zijn bezig om een nieuw, groot (buitendijks) parkeerterrein te ontwikkelen in Medemblik om de parkeerdruk in het centrum te verminderen. Er is een geschikte locatie gevonden waarvoor een ontwerp is gemaakt. Deze locatie bevindt zich tegen het centrum aan en biedt veel ruimte voor parkeren (zie onder).

De parkeerdruk is het centrum van Medemblik neemt toe. Reden om nieuwe parkeermogelijkheden buiten het centrum mogelijk te maken. Landschapsbureau Smartland werd aangetrokken voor een passend ontwerp. Gedurende het voorbereidingsproces ontstond de gedachte om meer uit de locatie te halen, mede op aanraden van de Provincie Noord-Holland. Smartland heeft in samenwerking met kunstenaarsgroep Observatorium de parkeervoorziening opgewaardeerd tot een landschapsontwerp waarbij ook mogelijkheden voor evenementen en recreatie worden geboden.

Presentatie

Tijdens de informatieavond op 12 april zijn onderstaande ontwerpen gepresenteerd waarop te zien waar de parkeerplaatsen komen en waar ruimte is voor evenementen en een uitzichtpunt (Hollandse cirkel).

- Landschappelijk ontwerp en inpassingsplan (pdf, 13 MB)

Bestemmingsplanprocedure

Publicatie terinzagelegging

Burgemeester en wethouders hebben bekend gemaakt dat met ingang van 22 december gedurende 6 weken het bestemmingsplan Buitendijks Parkeren in ontwerp ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 22 december t/m 2 februari 2024 op de volgende manieren inzien:

NL.IMRO.0420.BPBuitendpark-ON01;

  • Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik, bij het Klantcontact Centrum in Wognum (KCC). Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via  0229 85 6000.
  • Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien op het gemeentehuis van Hollands Kroon te Anna Paulowna. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team Omgevingsontwikkeling kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

Zienswijzen

Op het ontwerpwijzigingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk, digitaal of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen moeten zijn ondertekend en voorzien van naam en adres.

Voor meer informatie over de procedure bij gemeente Medemblik:https://www.medemblik.nl/over-medemblik/reageren-op-een-bestemmingsplan

Voor meer informatie over de procedure bij gemeente Hollands Kroon:

https://www.hollandskroon.nl/direct-regelen/overlast-klacht-en-melding/klachten-en-bezwaren/zienswijze-indienen/

Nadat alle zienswijzen zijn behandeld wordt het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.