Wervershoof, Slotlaan

Op de oude locatie van Tennisvereniging de Kaag aan de Slotlaan 17 in Wervershoof wordt woningbouw gerealiseerd. Het is een mooie locatie gelegen in het noordwesten van Wervershoof met uitzicht op het Kagerbos. Het is de opzet om op de locatie maximaal 30 woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. De gemeente ontwikkelt deze locatie in samenwerking met woningcorporatie Het Grootslag en een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In de eerste helft van 2022 hebben belangstellenden zich kunnen aanmelden voor het project. Medio 2022 is er een CPO-groep gevormd.

De gemeente heeft in nauw overleg met omwonenden, de CPO-groep, Het Grootslag en de Dorpsraad een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de locatie. Er is overleg geweest met de omwonenden en er is een informatiebijeenkomst gehouden. De opmerkingen zijn meegenomen in de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp. Het plan voorziet in 11 sociale huurwoningen en 19 koopwoningen voor de CPO-groep, waaronder woningen voor starters, gezinswoningen, levensloopbestendige woningen, 2 onder-een-kap en vrijstaande woningen.

De verschillende onderzoeken zoals archeologie, bodem, veiligheid en flora en fauna zijn afgerond. Om het plan mogelijk te maken is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot eind januari 2024. Er zijn geen zienswijze ingediend. In het tweede kwartaal van 2024 wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

De CPO-groep en Het Grootslag maken samen een plan maken voor de woningen. Na het verlenen van de vergunning, kan de bouw starten. Inzet is dat de woningen eind 2025 worden opgeleverd. De belangstelling voor het project is groot. Het is mogelijk om als belangstellende op de reservelijst te komen. Dit kan door op de onderstaande link ‘inschrijfformulier’ te klikken.

Op de hoogte blijven?

Heeft u belangstelling voor woningbouw in Wervershoof? Schrijft u zich dan alvast met één klik in voor de nieuwsbrief ‘Woningbouw Wervershoof’.

Zodra er meer bekend is, krijg u hierover bericht. 

Inschrijfformulier CPO Slotlaan

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Noord-Holland