Bed & Breakfast

  • als u een Bed & Breakfast (B&B) wilt beginnen heeft u een omgevingsvergunning nodig
  • bespreek voordat u een aanvraag doet eerst uw plannen met de gemeente;
  • mail naar  en vermeld om welk adres het gaat
  • onder een B&B verstaan wij het bieden van de mogelijkheid tot nachtverblijf en ontbijt, bedoeld voor personen die hun hoofdverblijf ergens anders hebben
  • het is toegestaan om bijbehorende bouwwerken van een woning hiervoor te gebruiken, tenzij u in het buitengebied woont.