Omgevingsvergunning

  • u wilt in, om, bij of aan uw woning iets veranderen
  • u wilt iets bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen
  • dit kan vergunningvrij zijn
  • check dit via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl
  • aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding doet u (met uw DigiD) via www.omgevingsloket.nl
  • de kosten hiervoor verschillen per aanvraag
  • check of uw plan past binnen het bestemmingsplan
  • bij twijfel adviseren wij u eerst kosteloos een schetsplan of principeverzoek in te dienen
  • voor een monument gelden extra regels
  • voor het starten van een Bed & Breakfast heeft u altijd een vergunning nodig
  • tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen
Schetsplan/principeverzoek aanvragen omgevingsvergunning aanvragen

Zie ook